Har ett par bockkillingar att sälja även någon vuxen.

Kontakta för mer information.